Bruno Bettelheim, The uses of Enchantment (1991)

„Ævintýri er ákveðið listform. Eins og öll list þá hefur þessi list mismunandi áhrif á einstaklinga sem og mismunandi áhrif á sama einstaklinginn á mismunandi aldri.”


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic